Екологія

Навчальні предмети "Екологія" та "Основи екології"
 Робота над виконанням навчальної програми, індивідуальних завдань та поточного контролю на період змішаного навчання з предметів  "Екологія", "Основи екології" для студентів груп МПс - 41 та МПс  - 42 в І семестрі, а в ІІ семестрі - в групах ОПс-31 та Дс-41 за спеціальністю  275 Транспортні технології і групах Тс-41, Тс-42 за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт.

На вивчення предмета відводиться 45 годин з яких 13 годин виноситься на самостійне вивчення. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів та актуальні підручники розміщено  на сторінці "Література".
Оскільки навчання відбувається у змішаному форматі, то заняття проводитимуться і очно, і дистанційно.
  

Вимоги до оформлення 
домашніх завдань  

  1.  Домашні завдання мають виконуватися особисто, в робочому зашиті чи на окремому аркуші з підписом студента.
  2. Роботи мають добре читатися та бути грамотно написаними (в іншому випадку вони до перевірки не прийматимуться).
  3. Фотокопії виконаних завдань студент прикріплює на стінку Padlet у відведене для групи місце або в Google класі.
  4. Щоб дізнатися результати роботи, коментарі до них, потрібно повернутися на  стінку Padlet чи в Google  клас і передивитися висновки та оцінки викладача.
  5. Варто працювати з лінками викладача на літературу та відео чи презентації, це допоможе краще засвоїти навчальний матеріал.
  6. В разі виникнення запитань, потрібно звернутися до викладача через доступні ресурси такі як електронна пошта, стінка Padlet, Google клас або за телефоном тощо.