Предмет "Хімія"      Навчальний план з хімії
 Предмет "Хімія" викладається на І курсі для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" за освітньою-професійною програмою 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів". 

За навчальним планом на вивчення хімії відводиться 122 години. З них на аудиторні заняття запропоновано 99 годин, з яких самостійного вивчення - 23 години та 20 годин для лабораторних робіт. Навчальна програма складена на основі програми МОНУ. 

 Карантин, а потім і страшна війна внесли корективи у традиційний освітній процес коледжу. Ми навчалися працювати у змішаному форматі.

Інтернет-ресурси, з якими ми працюємо під час карантину, і які дозволяють нам здійснювати навчання студентів дистанційно - це освітній портал "На урок", віртуальна інтерактивна дошка Padlet та інші цікаві освітні платформи. А сервіс Liveworksheets  дозволяє перетворити традиційні плани викладача до занять в інтерактивні робочі листи та online вправи із можливою самокорекцією та оцінюванням знань студентів. 

 Для проведення занять online використовується платформа Google Meet. Видача домашніх завдань та контроль за їх виконанням відбувається в Google класі.