Що таке силабус?

Силабус

      Вітаю! Ось і підійшла до фінішної прямої відпустка. Все частіше ловлюся на думках про новий навчальний рік. Яким він буде для студентства, для педагогів та батьків... і для мене? Яким буде цей рік для нашої країни? 

        Зрозуміло, що навчання відбуватиметься в нових, складних умовах. І буде воно змішаним: очним та дистанційним. А це означає, що на нас чекає повне перезавантаження та переосмислення освітнього процесу. Нам необхідно зовсім по-новому подивитися на підготовку до навчання студентів, переглянути та оновити навчально-методичні матеріали, спланувати роботу з врахуванням карантинних обмежень, які найімовірніше продовжаться й далі. 

        Потрібно бути готовими до ширшого використання технологій дистанційного навчання, а отже це має бути відображено у низці документів. Одним з таких документів є програма навчальної дисципліни або силабус.

        За місцем в освітньому процесі, силабус загалом теж саме, що й навчальна програма дисципліни, але з тією різницею, що навчальні програми затверджуються на п'ятирічний термін, а силабуси — динамічні, гнучкі інструменти викладача. Їх можна та треба змінювати в разі освітньої необхідності для кожного семестру. 
        То чому силабус? Силабус це не просто новий термін в освіті, а це нова філософія у підходах до програмування дисциплін. 

         В законі «Про вищу освіту», прийнятому в 2014 році використовується поняття «програма навчальної дисципліни», а от у Положенні про акредитацію освітніх програм, датованому 2019 роком, в критеріях оцінювання якості освітньої програми говориться, що: «Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)». 

          У рекомендаціях Стенфордського університету силабус визначається як: «Документ, у якому викладено зміст курсу, його цілі й складові. Також він є керівництвом для студентів про те, якого викладання й навчання вони можуть очікувати у Вашому курсі».

Щоб підготувати хороший, якісний силабус треба пам’ятати, що він:

  1. призначається в першу чергу для студентів;
  2. містить чесну, актуальну та цікаву інформацію, дійсно потрібну студенту;
  3. подає інформацію просто, змістовно, але й дуже лаконічно.
     Силабус — ніби своєрідна домовленість, "угода" про співпрацю між викладачем та студентом. У ній студент, що хоче вчитися, розуміє які знання та позитивні результати навчання з дисципліни отримає, якщо виконає всі завдання, запропоновані викладачем у даному курсі дисципліни. 

        Думаю, що у разі потреби, про структуру силабусу, принципи його створення опишу більш докладно. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною.

Силабус

Репост в соц мережі

Facebook Twitter