Що таке ''зелена'' хімія

зелена хімія

   Що таке "зелена" хімія? Чим відрізняється від звичної нам усім просто хімії? Яку філософію вона сповідує та які принципи має?

    Нікого більше не дивують, але лякають глобальні зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі. Народні прикмети, за якими наші предки безпомилково визначали, яким буде завтрашній день, якщо сонце сідає за червоні хмари, чи буде дощ, тому що ластівки літають низько, та багато, багато інших спостережень за навколишнім світом, більше не виправдовують себе. Клімат змінюється швидкими темпами, що тягне за собою непередбачувані і небезпечні зміни.
 

  Головна причина цих змін на планеті - неконтрольована діяльність людини. Хімія - одна з наук, що допомогла людству досягти технічного і технологічного прогресу. Багато матеріалів, синтезованих хімічним способом, на превеликий жаль, є джерелом забруднення навколишнього середовища. З огляду на складні екологічні проблеми все більшого розвитку набуває новий напрям хімічної науки - "зелена" хімія або стійка хімія

  Дана програма представила радикальний відхід від використання небезпечних і шкідливих хімічних речовин. Було запропоновано скорочення та ліквідацію шкідливих хімічних виробництв та заміну на більш екологічно безпечні. Пол Анастас та Джон Уорнер у 1998 році запропонували дванадцять головних принципів "зеленої" хімії: 

1.Запобігання утворенню відходів де це тільки можливо.

2.Синтез менш небезпечних хімічних речовин.

3.Розробка безпечних, нешкідливих речовин.

4.Сприяння розвитку "атомної економіки" (виробництва мають бути максимально ефективними з мінімумом шкідливих речовин).

5.В хімічних процесах використовувати тільки безпечні розчинники та допоміжні речовини.

6.Зробити хіміко-технологічні процеси енергозберігаючими.

7.Використання поновлювальних джерел сировини.

8.Уникнення чи зменшення виходу похідних речовин.

9.Для зменшення кількості вихідних матеріалів використовувати каталізатори.

10.Використання речовин, які після застосування розпадатимуться на нешкідливі.

11.Перед впровадженням у виробництво проводити якісний аналіз впливу речовин на довкілля.

12.Сприяння розвитку безпечної хімії для запобігання виникнення отруєння середовища.

   Принцип "атомної економіки" став головним в концепції дослідників "зеленої" хімії. Її принципи діють на молекулярному рівні. "Зелена" хімія - це скоріше сучасна хімічна філософія. Дотримуючись принципів якої, можна зменшити або позбутися отруєння середовища хімічними речовинами. У своїх дослідженнях "зелена" хімія опирається на відкриття органічної, неорганічної, біохімії та навіть фізичної хімії. Вдосконалення технологічних процесів хімічних виробництв є головним пріоритетом "зелених" науковців. 

  Прикладом "зеленої" хімії можна вважати водневу енергетику коли відновлювана енергія запасається у вигляді водню. Водень добувають з води і після його використання він знову (при взаємодії з киснем) перетворюється на воду.

 Феномен "зеленої" хімії продовжує розвиватися. Дослідження екологічно раціональної хімії є життєво важливими для людства та збереження планети. 

  Українські науковці теж приєдналися до концепції "зеленої" хімії. Так у 2014 році дослідниця з Києва Анастасія Губіна отримала грант ЮНЕСКО та ІЮПАК за дослідження мембран на основі полівуглеводу для паливних комірок. Нагороду вона отримала на Міжнародному симпозіумі "Зелена хімія для життя".  

  Загалом "зелена" галузь в Україні на сьогодні є інвестиційно "нестабільною" як для українських так і для закордонних інвесторів через нестабільність нашої економіки та суперечливі рішення чиновників. 

  Водночас із розвитком "зеленої" хімії відбувається розвиток нано-, біо-, інфо-, когнітивних та інших наук і технологій. Так розвиток нанотехнологій веде до появи новітніх виробництв які не забруднюватимуть навколишнє середовище, а нанороботи будуть очищувати вже наявні забруднення. 

 
Нано- і біотехнології


Вже сьогодні нанотехнології використовуються для фільтрації води та інших рідин. 

Для досягнення цілей "зеленої" хімії використовується і біоінженерія. Ряд важливих хімічних речовин може бути синтезований за прямої участі біологічних агентів: мікроорганізмів, вірусів, трансгенних рослин і тварин. "Зеленими" хіміками розробляються нові схеми хімічних реакцій і процесів, що кардинально скорочують тиск на середовище величезних хімічних виробництв.

"Зелена" хімія передбачає зовсім іншу стратегію підбору вихідних речовин і складників та виключає використання чи утворення шкідливих речовин. Потрібна лише зміна позиції держави на відбір і впровадження "зелених" технологій виробництва. 

Репост в соц мережі

Facebook Twitter