Генетичний зв'язок між класами неорганічних речовин

       Генетичний зв'язок між речовинами

реактиви

Шановні студенти, дану тему як і попередні, вам потрібно опрацювати самостійно. Перед тим як перейти до вивчення даної теми, давайте пригадаємо:

1. Що таке речовина?

2. Які за будовою бувають речовини?

3. Як поділяються всі складні речовини?

4. Як класифікуються неорганічні речовини?

Вірно, неорганічні речовини поділяють на оксиди, основи, кислоти та солі. Кожен із цих класів має свої особливі фізичні та хімічні властивості, а також, зрозуміло, і свої хімічні формули. 

Давайте виконаємо завдання та визначимо «зайву» формулу в кожному рядку.

1.   Fe(OH) 3 , K 2 О, CO 2  , HCI, Zn 3 (PO4) 2 , Ba(OH) 2 , HNO 3 

2. Cu(OH) 2  , Na 2 O, P 2 O 5 , HNO 3 , AL 2 (SO 4 ) 3 , KOH, HCI

3. Fe(OH) 2 , CaO, SO 3 , H 3 PO 4 , MgCI 2 , NaOH, H 2 S

За технологією «ефекту штучної помилки» знайдемо і виправимо помилки, допущені у завданні.

1.  AlOH 3,  MgO, H 3 SO 4,  LiOH, H 2

2.  ZnO 2 , H 2 SO 3 ,  CO 2 , AgNO 3 , KOH 2

3.  K 2 O, HCI, P 2 O, Ba(OH) 2 ,  H 2 SO 2

А тепер допишемо рівняння хімічних реакцій до кінці та урівняємо їх.

1.   Na + O =

        2.     NaCl + H 2 SO 4  =

        3.     CaO + H 2 O =

        4.     HCl + KOH =

        5.     SO + H 2 O =

     Виконуючи завдання, ми помічаємо, що під час хімічних реакцій відбувається перетворення речовин одного класу в інший, хіміки кажуть, що між простими речовинами та різними класами речовин існує генетичний зв’язок.

   Термін «генетичний» в біологічному тлумаченні підказує нам про спорідненість між живими організмами, генетичний зв’язок з точки зору хімії – це зв’язок між речовинами різних класів, що ґрунтується на взаємоперетворенні речовин і показує походження одних речовин від інших.

   Знання генетичних зв’язків пояснює різноманітність класів неорганічних сполук і речовин у природі, відкриває перед ученими перспективи створення нових речовин.

 Розглядаючи хімічні властивості сполук різних класів, можна простежити, як вони пов’язані за походженням, тобто скласти генетичні ряди, в яких простежується споріднений зв’язок між класами неорганічних сполук.

Генетичний ряд металів:

метал  основний оксид основа (луг) сіль

Метал, що започатковує генетичний ряд, наявний в усіх його складних речовинах

           1                  2                           3

  Ca  CaO  Ca(OH) CaCl 2

1) 2Ca + O 2  = 2CaO    

2) SaO + N 2 O = Sa(ON) 2    

3) Sa(ON) 2  + 2NSl = SaSl 2  + 2N 2 O    

Зверніть увагу на правило «генетичних зв’язків»

1.Кількість стрілочок у схемі відповідає кількості рівнянь хімічних реакцій, які необхідно скласти.     

2.Сполуки, записані перед стрілочкою, обов’язково мають вступити в хімічну реакцію.     

3.Сполуки,записані після стрілочки, мають утворитися внаслідок реакції.     

Пам’ятаємо, що нерозчинну основу не можна добути з оксиду, при взаємодії з водою. Тому генетичний ланцюг ускладнюється на одну ланку                             

     1               2                 3                   4

 Fe FeO FeS0 4Fe(OH) 2FeCl 2

 

1) 2Fe+O 2 =2FeO    


2) FeO + H 2 SO 4 =FeSO 4 + H 2 O    


3) FeSO 4 +2NaOH =Fe(OH) 2 +Na 2 SO 4     


4) Fe(OH) 2 +2HCl= FeCl 2 +2H 2 O    

 

Генетичний ряд неметалів будується за таки самим принципом:


 неметал  кислотний оксид  кислота  сіль


Для прикладу:  

      1                   2                        3

 S  SO 2  Н 2 SO 3 К 2 SO 3


1) S + O = SO 2


2) SO 2  + H 2 O = H 2 SO 3


3) 2КОН + Н 2 S0 з  = К 2 S0 3  + 2Н 2 O

 

   Якщо генетичний ряд неметалу ускладнюється нерозчинною кислотою, то й перетворення ускладниться.


Завдання:

Щоб вам легше зрозуміти тему про генетичний зв'язок між класами неорганічних речовин та навчитися виконувати такі хімічні перетворення треба:

1. Виконати завдання, що на початку цього повідомлення.

2. Прочитати та законспектувати §§ 32,33 з підручника.

3. З Лабораторного журналу з хімії виконати ІІ варіант лабораторної роботи на сторінці 43.

Завдання допоможе підготуватися до планової контрольної роботи. 

Нехай Вам щастить!                                                                  

Репост в соц мережі

Facebook Twitter